افتخارات

المپیاد

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

مدال نقره

المپیاد ریاضی

1400

الهه ناز عارف مدال نقره المپیاد ادبی

الهه ناز عارف

مدال نقره

المپیاد ادبی

1400

مهلا میرزایی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی معاف از کنکور اقتصاد دانشگاه تهران

مهلا میرزایی

مدال طلا

المپیاد ادبی

1399

صبا کلائی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی معاف از کنکور اقتصاد دانشگاه تهران

صبا کلایی

مدال طلا

المپیاد ادبی

1398

فاطمه معالی مدال برنز المپیاد نجوم آسیا اقیانوسیه

فاطمه معالی

مدال برنز

المپیاد نجوم آسیا اقیانوسیه

1399

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

خط کش برنز کشوری

المپیاد هندسه

1397

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

مدال نقره

المپیاد جهانی هندسه

1397

مبینا آقائی مدال نقره تیمی و برنز انفرادی مسابقات جهانی ریاضی

مبینا آقائی

مدال نقره تیمی و برنز انفرادی

مسابقات جهانی ریاضی انگلیس

1397

فاطمه پازیار رتبه 255 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه پازیار

مدال نقره

المپیاد ادبی

1396