اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان
اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان

اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان

اردوی پژوهشی در پژوهشگاه رویان با هدف آشنایی دانش آموزان سلام رسالت با دستاوردهای پزشکی و تحقیقاتی در دی ماه 1402 برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار گردید.

رویکرد پژوهش محوری از این لحاظ مهم است که دانش آموزان می توانند با توجه به علایق و اهداف خود پیش زمینه ای پژوهشی را فرا گیرند تا در آینده از آن استفاده نمایند.

یادگیری مبتنی بر پژوهش مسائل و مشکلاتی را که نیاز به تفکر انتقادی و خلاق دارند در اولویت قرار می دهد تا دانش آموزان بتوانند توانایی های خود را برای طرح سوال، تحقیقات در مورد طرح، تفسیر شواهد، شکل دهی توضیحات و استدلال ها و ارتباط با یافته ها توسعه دهند.از این رو اردوی پژوهشی در پژوهشگاهرویان در بخش ژنتیک و زیست فناوری برگزار گردید.